CHÍNH SÁCH LIỀN KỀ ST5 GAMUDA GARDENS

Chính sách bán hàng Liền Kề ST5 Gamuda Gardens ( Phân Khu Dahlia Homes ). Đặc biệt tiểu khu có chính sách ưu đãi giảm dần theo thời gian.

Chính sách bán hàng liền kề st5 Gamuda

Tiến độ thanh toán liền kề ST5 Gamuda
Tiến độ thanh toán trả chậm 24 tháng
Tiến độ trả chậm 22 tháng liền kề gamuda
Tiến độ thanh toán 20 tháng ST5 Gamuda
Tiến độ thanh toán 18 tháng Liền Kề ST5 Gamuda

Facebook Comments
Blogger Comments
PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY

LIÊN HỆ : NGUYỄN VĂN ĐÔNG - HOTLINE: 0968.609.792 - WEBSTE: WWW.NGUYENVANDONG.NET

PHÒNG KINH DOANH GAMUDA GARDENS- GAMUDA CITY ®